Marimba

ett uppköpt amerikanskt företag, grundat av Kim Polese 1996, sedan 2004 del av BMC Soft­ware (länk). –Marimbas produkt var Casta­net, ett sinn­rikt program som för­med­lade Java-program (program, spel, nyheter) från servrar till an­vänd­arens dator. Det var en variant av push­teknik, men den stora finessen var att pro­grammen kunde köras även när det saknades inter­net­an­slut­ning, och att de auto­ma­tiskt kunde upp­grade­ras när det fanns inter­net­anslut­ning. Tekniken för upp­grade­ring fungerade så att bara de ändrade delarna av varje program upp­grade­rades, vilket sparade tid. –Casta­net blev ingen succé, så Marimba gjorde om tekniken så att den skulle fungera med andra program­språk än Java, vilket ledde till att före­taget levde vidare. – Kim Polese avgick som vd år 2000, men satt kvar som styrelse­ord­förande till 2004, då BMC Software köpte före­taget.

[företag] [mjukvara] [uppköpt] [ändrad 4 september 2019]