COPE

förkortning för corporate-owned, personally enabled. – COPE innebär att företag förser sina anställda med mobiltelefoner, datorer och / eller surfplattor, som de även får använda privat. – Verbet to cope betyder att orka (med).

[arbetsmiljö] [förkortningar på C] [ändrad 11 februari 2021]