Kyndryl

en avknoppning från IBM. – Kyndryl, som tillkännagavs i april 2021, tar över IBM:s verksamhet med drift av andra företags it-infrastruktur som funktionstjänst (managed infrastructure). Företaget är världens största företag i sin bransch. – Avknoppningen genomfördes i slutet av 2021. – Se kyndryl.com. – Namnet Kyndryl sägs vara en sammandragning av kindred (besläktad) och tendril (ranka, klänge).

[avknoppningar] [ändrad 21 september 2022]