GiveVision

ett projekt som utvecklar interaktiva glasögon för blinda och synskadade. –Givevision ska ha ansiktsigenkänning och med syntetiskt tal tala om för användaren att någon som hon känner närmar sig, och vem det är. Glasögonen ska också känna igen miljöer, tala om var dörren är och läsa text och prislappar. Givevision testades första gången i slutet av 2015. Projektet har utvecklat SightPlus, ett hjälpmedel för personer med nedsatt syn, baserat på en smart mobiltelefon som placeras framför ögonen i en mask. – Se givevision.net.

[glasögon] [tillgängligt] [ändrad 11 november 2020]

Microsoft HoloLens

glasögon från Microsoft för virtuell verklig­het. – Glas­ögonen är ett mellanting mellan inter­aktiva glasögon och VR‑hjälm. De visades upp i januari 2015. De ger så kallad blandad verklighet (mixed reality), det vill säga att användaren ser både sin materiella omgivning och tredimensionella och rörliga bilder som genereras av glasögonen och som passar in i omgivningen. 2019 kom HoloLens 2. – Se Microsofts webbsidor. – Se också hologram och förstärkt verk­lig­het.

[glasögon] [virtuell verklighet] [3d] [ändrad 18 juni 2018]

Magic Leap

ett amerikanskt företag som utvecklar inter­aktiva glasögon. – Den första produkten, Magic Leap One (länk), började säljas i USA i augusti 2018. Företaget, som grundades 2010, har varit hemlig­hets­fullt, men målet har varit glasögon som visar vad som kallas för blandad verklig­het; Magic Leap kallar det för cinematic reality. Det vill säga att datorspel, specialeffekter och underhållning genom glasögonen ska kunna överlagras på den vanliga verkligheten på ett naturtroget sätt. Användaren ska kunna se en blandning av verklighet och datoranimeringar. – I december 2016 hävdade journalisten Reed Albergotti (finns på Twitter) att förhandsinformationen från Magic Leap var kraftigt överdriven, och att förväntning­arna inte kommer att kunna infrias. Se denna artikel (som kräver konto). – I mars 2018 fanns det fortfarande ingen hårdvara att granska, men Magic Leap presenterade utvecklingsverktyg för glasögonen, se developer.magicleap.com. De första glasögonen lanserades som sagt i augusti 2018, och i februari 2019 ingick Magic Leap avtal med tv‑kanalen CNN om att köra CNN:s kanaler i glasögonen (se pressmeddelande). Det ska vara möjligt att visa flera tv‑kanaler samtidigt i glasögonen – som samtidigt släpper igenom en vy av den fysiska omgivningen. – Se magicleap.com.

[glasögon] [ändrad 24 augusti 2020]

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi, men aldrig tillgängliga som produkt. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen ogenomförbart i industriell produktion. – Senare konstruerades  Telepathys glas­ögon om för att man skulle kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen var utvecklad för industri­ellt bruk och såg ut därefter. – Se telepathywear.com (nerlagt sedan mitten av 2010‑talet).

[aldrig realiserat] [glasögon] [ändrad 5 mars 2022]

glassware

program skrivna för Google Glass. – Enligt upp­gifter som blev kända i april 2013 krävde Google av fristående utvecklare för Google Glass att programmen skulle vara gratis och fria från reklam. Utvecklarna fick inte heller sälja upp­gifter om användarna vidare.

[glasögon] [mjukvara] [-ware] [ändrad 9 januari 2019]

Google Glass

Närbild på man med Google Glass.
Google Glass.

varumärke för interaktiva glasögon från Google. – Det gäller glasögon med inbyggd bildskärm, konstruerade så att användaren kan se det som visas på bildskärmen samtidigt som hon ser omgivningen som vanligt (blandad verklighet). – Glasögonen fanns att köpa under 2014 under namnet Explorer Edition, men i januari 2015 beslöt Google att sluta sälja dem till konsumenter. I augusti 2015 spreds obekräf­tade uppgifter om ett kommande nytt utförande av Google Glass med namnet Enter­prise Edition, EE. Först i maj 2019 presenterades Enterprise Edition 2, se Googles blogg. De glasögonen säljs bara till företag. De är avsedda som hjälpmedel i arbete. Bilder på Google Glass 2 hade visats i pressen i slutet av december 2015: glasögonen hade lämnats in till amerikanska telestyrelsen, FCC, men det blev då ingen produkt. – Under sommaren 2015 bytte projektet Google Glass namn till Project Aura. Det projektet togs över av Googles systerbolag X.  Under 2017 försvann det namnet från Googles webbsidor. – Googles forskningschef Astro Teller förklarade i en artikel på idg.se (länk) varför den första modellen av Google Glass stoppades. Enligt Astro Teller ska den modell som såldes 2014 ses som en testmodell, inte som det slutliga utförandet. Dess­utom uppstod etiska och juri­diska problem med att bärarna av Google Glass ständigt var utrustade med en aktiv videokamera, vilket inte alla som de mötte uppskattade. (Bärarna kallades ibland för glassholes.) – Project Aura ska inte förväx­las med Googles Project Ara, och Google Glass ska inte förväxlas med det avvecklade Google Goggles†. – Program för Google Glass kallades för Glassware. På svenska har interaktiva glasögon skämtsamt kallats för glassögon efter Google Glass. – Läs också om Telepathy och Magic Leap.

[glasögon] [ändrad 1 januari 2021]

förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnesintryck med dator­­genererade intryck i realtid. – Den vanliga yttervärlden som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnesorgan kompletteras alltså med virtuella inslag medan vi går och står. Det förutsätter speciella interaktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattraktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bildskärmen visas då motivet med datorgenererade tillägg, till exempel en rekonstruktion av hur arkeologer tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnesintryck. – Jämför med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality). – Förstärkt verklighet var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[användargränssnitt] [glasögon] [verkligheter] [virtuell verklighet] [ändrad 5 april 2022]