BIOS

basic input-output system – startmekanism på persondatorer fram till slutet av 1990‑talet. – BIOS har levt vidare som komplement till nyare system. Det användes förr på datorer med Intel-processor (men inte på Mac). Datorer med andra processorer hade andra system för samma uppgift. – BIOS löste uppgiften att få datorn att starta sig själv (se boot­strap). När man slog på strömmen aktiverades BIOS auto­matiskt, kontrollerade att datorns delar fungerade och läste sedan in operativsystemet i datorns arbetsminne från disk. BIOS var lagrat i ett in­byggt icke-flyktigt halvledarminne (se ROM) som be­höll lagrad information även när strömmen var av. – BIOS var föråldrat redan på 1990‑talet, eftersom det var ut­veck­lat för enklare och långsammare datorer än de som fanns då. Därför utvecklade Intel först EFI som ersättare, senare UEFI. (Benämningen BIOS används ibland även om EFI och UEFI.) Praktiskt taget alla moderna persondatorer (även Mac) har UEFI, men de har också haft stöd för BIOS för att kunna köra äldre program.  Sedan 2020 uppdaterar Intel inte längre drivrutiner för BIOS, även om de finns för nerladdning. – BIOS utvecklades och namn­gavs av Gary Kildall† på 1970‑talet. Det användes då, i en enkel form, i operativsystemet CP/M†. Liknande system användes sedan i IBM:s PC och PS/2†. – Mer i denna artikel från 2018 i PC för alla. – IDG:s artiklar om BIOS: länk.

[förkortningar på B] [hårdvara] [ändrad 29 januari 2023]