bios

basic input-output system –– datorns startmekanism fram till slutet av 1990-talet. Bios löste upp­giften att få datorn att starta sig själv, se boot­strap. När man slog på strömmen aktiverades bios auto­matiskt, kon­trollerade att datorns delar fungerade och läste sedan in operativ­­systemet i datorns arbets­­minne från disk. Bios var lagrat i ett in­byggt icke-flyktigt halv­­ledar­­minne (se rom) som be­håller lagrad in­formation även när strömmen är av. – Bios blev på 1990-talet föråldrat, eftersom det var utvecklat för mycket enklare och långsammare datorer än de som fanns då. Därför utvecklade Intel först efi som ersättare, senare uefi. Praktiskt taget alla moderna persondatorer levereras med uefi. – Bios utvecklades och namngavs av Gary Kildall på 1970-talet. Det användes då, i en enkel form, i operativ­systemet pc/m. Liknande system användes sedan i IBM:s PC och PS/2. – Be­nämningen bios används ibland även om efi och uefi.