BIOS

basic input-output system – startmekanism på persondatorer fram till slutet av 1990‑talet. Har levt vidare som komplement till nyare system. BIOS användes på datorer med Intel-processor (men aldrig på Mac). Datorer med andra processorer hade andra system för samma uppgift. – BIOS löste uppgiften att få datorn att starta sig själv (se boot­strap). När man slog på strömmen aktiverades BIOS auto­matiskt, kontrollerade att datorns delar fungerade och läste sedan in operativsystemet i datorns arbetsminne från disk. BIOS var lagrat i ett in­byggt icke-flyktigt halvledarminne (se ROM) som be­höll lagrad information även när strömmen var av. – BIOS blev redan på 1990‑talet föråldrat, eftersom det var ut­veck­lat för mycket enklare och långsammare datorer än de som kom då. Därför utvecklade Intel först EFI som ersättare, senare UEFI. Praktiskt taget alla moderna persondatorer (även Mac) har UEFI, men de har också (fast inte Mac) haft stöd för BIOS för att kunna köra äldre program; Intel har med­delat att stödet för BIOS upphör definitivt år 2020. – BIOS utvecklades och namn­gavs av Gary Kildall† på 1970‑talet. Det användes då, i en enkel form, i operativsystemet CP/M†. Liknande system användes sedan i IBM:s PC och PS/2. Benämningen BIOS används ibland även om EFI och UEFI. – Mer i denna artikel från 2018 i PC för alla.

[förkortningar på B] [hårdvara] [ändrad 13 juni 2018]