klocka

(clock) – i processorer: en inbyggd frekvenshållare som används för samordning av arbetet i datorns olika delar. Det är en krets som producerar en signal med hög, regelbunden frekvens (se kristalloscillator). Signalen går till datorns delar som arbetar i takt med signalen. Klockans takt kallas för klockfrekvens, och varje taktslag kallas för klockcykel. Datorsystem som fungerar oberoende av klockan kallas för asynkrona. – Läs också om överklockning. – Processorns klocka, som kanske hellre borde jämföras med en metronom, ska inte förväxlas med det datorprogram som visar klockslag och datum. Den klockan får numera oftast (nästan) exakt tid över nätet – se internettid. – Läs också om smarta klockor.

[datorns konstruktion] [processorer] [tid] [ändrad 21 juni 2020]

klockcykel

ett taktslag för klockan som reglerar en processors arbete. En processor med klockfrekvensen en gigahertz genomgår en miljard klockcykler per sekund. Klockans signal är en vågrörelse, och varje cykel är en våg med vågdal och vågtopp. I äldre datorer gjorde varje komponent (högst) en sak per klockcykel, men i nyare datorer klarar de två eller fler saker per klockcykel (se till exempel quad data rate). Asynkrona system fungerar oberoende av klockcykler. – På engelska: clock cycle.

[datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 juni 2018]

inmatning

(entering, inputting) – handling eller automatisk process som ger datorn data (indata eller input) för beräkningar, visning eller uppspelning. Indata är datamängden som matas in, inmatningen är processen.

[datorer] [ändrad 2 september 2020]

buss

sammansatt signal som passerar datorns olika delar (processor, lagringsminne, grafikkort, kortläsare) i tur och ordning längs en slinga. Bussar kan också användas för anslutning av yttre tillbehör. Bussen är också den hårdvara (ledningar, kontakter) som behövs. – Signalen är sammansatt av information från och till de olika enheterna. När bussen kommer till en ansluten enhet lämnar den av information som är adresserad till den enheten och hämtar samtidigt information som är adresserad till andra delar av datorn. Det påminner alltså om en stadsbuss med hållplatser, därav namnet. – Fördelen med en buss är att en enda förbindelse kopplar ihop alla delar av datorn. Externa bussar (som FireWire) gör att många externa tillbehör kan kopplas samman i en lång rad och anslutas till en enda kontakt. Man kan lätt lägga till nya delar. Alternativet skulle vara att koppla ihop alla komponenter var för sig. Det skulle kräva många fler ledningar och det skulle bli besvärligt att ansluta nya komponenter. – Jämför med växelmatris (switched fabric).

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 30 januari 2018]

InfiniBand

en teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra komponenter samt yttre enheter som servrar och lagringsenheter. Alltså ett I/O‑system. – Det nya är att InfiniBand inte är en buss, utan ett nät av kopplingar (se växelmatris, switched fabric). Detta ökar kapaciteten och höjer driftssäkerheten genom att systemet har redundans. Med InfiniBand ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kompo­nenter kan anslutas. – Bakom InfiniBand står Dell, HPE, IBM, Intel och Microsoft. De började samarbeta 1999 efter en sammanslagning av två tidigare utvecklingsprojekt. InfiniBand kallades först för System I/O. Infiniband är avsedd att ersätta främst PCI‑standarden. – Se branschorganisationen InfiniBand Trade Association (infinibandta.org).

[datorns konstruktion] [ändrad 27 juni 2021]

logical unit number

(LUN) – nummer som identifierar en hårddisk eller SSD i ett it‑system. Hur numren är utformade varierar beroende på tillverkare. – Från början var LUN ett trebitars identifieringsnummer (motsvarande talen 0—7) som användes av SCSIbussar för att skilja mellan upp till åtta hårddiskar (eller volymer) som har samma SCSI‑nummer.

[datalagring] [ändrad 29 november 2019]