extensible firmware interface

efi –– specifikation för gräns­snittet mellan en dators operativ­system och datorns fasta program (firm­ware). Efi lanserades 1998 av Intel som ersättning för det föråldrade bios. Från 2005 har efi i sin tur ersatts av unified extensible firm­ware inter­face, se uefi. – Efi och, numera, uefi används på alla vanliga person­datorer.