extensible firmware interface

(EFI) – en gammal specifikation för gräns­snittet mellan en dators operativsystem och datorns fasta program (firm­ware). – EFI lanserades 1998 av Intel som ersättning för det föråldrade BIOS. Från 2005 har EFI i sin tur ersatts av vidareutvecklingen unified extensible firm­ware inter­face, se UEFI. EFI och, numera, UEFI används på alla vanliga person­datorer. – Se branschorganisationen UEFI Forums webbsidor.

[datorns konstruktion] [ändrad 16 oktober 2018]