ord

(datorord) i datateknik: datamängd som kan flyttas i en enda operation från arbets­minne till processor, och som kan lagras i ett register i processorn. ord­längden, som anges i bitar, är en viktig egen­skap hos datorer och operativ­system: en 64-bitars­pro­cessor är mycket mer kraft­full än en 32-bitars­pro­cessor, men bara om operativ­system och program är an­passade för den ord­längden.