växelmatris

(switched fabric eller switching fabric) – nätverk i form av ett rutnät (flätverk) där den an­slutna ut­rust­ningen (person­datorer, servrar, kommunikationsutrustning) är an­sluten vid nätets kanter. Kom­mu­ni­ka­tion mellan två an­slutna apparater kopplas genom rutnätet och kan därför ta många vägar. Den behöver inte trängas med annan kom­mu­ni­ka­tion som pågår samtidigt. Tekniken är snabb och effektiv, men kostsam. I it‑system med höga krav på prestanda används växel­matriser i stället för en vanlig buss. – Se också fabric.

[nätverk] [sammankoppling] [ändrad 23 augusti 2019]