unified extensible firmware interface

(uefi) –– speci­fikation för gräns­snittet mellan en dators operativ­system och datorns fasta program (firmware). Uefi har ersatt efi, som i sin tur ersatte bios. (Vanligtvis kan uefi vid behov hantera bios och efi.) – Uefi hanterar två huvuduppgifter:

  1. – att starta datorn (”boota”). Datorn kan ju inte starta sig själv genom att ladda in program från hård­disken (eller från ssd), eftersom hård­disken inte är igång när man startar datorn. Det krävs sär­skilda anordningar – – jämför med start­motorn på en bensin­bil (se också boot­­strap). Uefi ger kortare start­tid än bios och är anpassat till moderna datorer. Det är också utformat för att passa till alla operativ­system och tekniska platt­formar;
  2. – olika funktioner när datorn är i gång, till exempel hantering av tid, grafikkort, partitionering av hårddiskar.–

– Läs mer om uefi på sam­­arbets­­organisationen Uefi Forums webb­­plats uefi.org.