unified extensible firmware interface

(UEFI) – en speci­fikation för gräns­snittet mellan en dators operativsystem och datorns fasta program (firmware). UEFI har ersatt EFI, som i sin tur ersatte BIOS. (Vanligtvis kan UEFI vid behov också hantera BIOS och EFI.) – UEFI hanterar två huvuduppgifter:

  1. – att starta datorn (”boota”). Datorn kan ju inte starta sig själv genom att ladda in program från hårddisken (eller från SSD), eftersom hårddisken inte är igång när man startar datorn. Det krävs särskilda anordningar – jämför med startmotorn på en bensinbil (se också bootstrap). UEFI ger kortare starttid än BIOS, och är anpassat till moderna datorer. Det är också utformat för att passa till alla operativsystem och tekniska plattformar;
  2. – olika funktioner när datorn är i gång, till exempel hantering av tid, grafikkort, partitionering av hårddiskar.

– Läs mer om UEFI på samarbetsorganisationen UEFI Forums webb­­plats uefi.org.

[datorer] [it-system] [ändrad 29 juli 2020]