unified extensible firmware interface

(UEFI) – en speci­fikation för gräns­snittet mellan en dators operativ­system och datorns fasta program (firmware). UEFI har ersatt EFI, som i sin tur ersatte BIOS. (Vanligtvis kan UEFI vid behov också hantera BIOS och EFI.) – UEFI hanterar två huvuduppgifter:

  1. – att starta datorn (”boota”). Datorn kan ju inte starta sig själv genom att ladda in program från hårddisken (eller från SSD), eftersom hård­disken inte är igång när man startar datorn. Det krävs sär­skilda anordningar – jämför med start­motorn på en bensin­bil (se också bootstrap). UEFI ger kortare starttid än BIOS, och är anpassat till moderna datorer. Det är också utformat för att passa till alla operativ­system och tekniska plattformar;
  2. – olika funktioner när datorn är i gång, till exempel hantering av tid, grafikkort, partitionering av hårddiskar.

– Läs mer om UEFI på samarbetsorganisationen UEFI Forums webb­­plats uefi.org.

[datorer] [it-system] [ändrad 29 juli 2020]