Firefox Containers

en funktion för att dela upp webbläsaren Firefox i flera åtskilda avdelningar (containers). – När man besöker en webbsida väljer man vilken av avdelningarna man vill använda för besöket. Avdelningarna beter sig i de flesta avseenden gentemot webbservrar som om de var separata webbläsare. – Funktionen kommer med fyra förinställda avdelningar: arbete, hem, ekonomi och shopping. Det ska bli möjligt att lägga till fler. – Kakor och vissa andra data sparas i separata filer, en för varje avdelning. När man är inne i avdelningen för, till exempel, arbete besväras man därför inte av marknads­föring som aktiveras av kakor från avdelningen för shopping. Om man har flera konton i samma webbaserade tjänst kan man ha dem öppna samtidigt i varsin avdelning. – Firefox Containers introducerades 2016 i Firefox Nightly, vilket innebar att funktionen då inte var färdigtestad. – Se Mozillas wiki.

[webbläsare] [ändrad 22 november 2018]

Firefox Nightly

förhandsversioner av webbläsaren Firefox. De är så kallade alfa-versioner, och alltså instabila med hög risk för krångel. – Mozilla, organisationen som utvecklar Firefox, tillhandahåller dem för testning med reser­va­tionen att man bör vara en erfaren användare för att kunna handskas med dem. Man kan också ladda ner förhandsversioner av Firefox i ett senare sta­dium, fort­farande alfa, i projektet Aurora. – Firefox Containers ingår i Firefox Nightly. – Se Mozillas webbsidor.

[versioner] [webbläsare] [ändrad 31 maj 2017]

split browser

split browser architecturedelad webbläsararkitektur – konstruktion av webbläsare där en del av det arbete som en webbläsare normalt gör i stället görs av en server. Detta förutsätter att webbläsarens hämtningar av webbsidor går via den servern. Split browser architecture används i Amazons webbläsare Silk.

[webbläsare] [ändrad 16 juni 2016]

SilentKeys

ett tangentbord som ger möjlighet till hemlig och anonym kom­mu­ni­ka­tion. Tillverkas troligen inte längre (april 2019). SilentKeys kan anslutas till vilken dator som helst och användas som ett vanligt tangentbord. Men det har också två special­funk­tioner:

  • – Man kan starta webbläsaren Satya som kommunicerar med webbservrar genom nätverket Tor. Det innebär att det är praktiskt taget omöjligt för någon som avläser internetkommunikationen att avgöra vilka webbsidor man besöker;
  • – Man kan starta operativsystemet Satya, som körs enbart i datorns arbetsminne. Det innebär att det inte finns några spår i datorn av vad man har gjort efter att man har stängt av operativsystemet. (Satya är ett utförande av Linux, närmast baserat på Tails.)

– Både webbläsaren och Satya är inbyggda i tangentbordet. – Silentkeys har utvecklats av det franska företaget Preevio (nere i mars 2019, arkiverad webbsida – se också f6s.com/preevio) och finansierades sommaren 2016 genom insamling på Kickstarter (länk).

[linuxdistributioner] [nerlagt] [personlig integritet] [skyddad kommunikation] [tangentbord] [ändrad 9 april 2019]

Vivaldi

en webbläsare som delvis bygger på äldre versioner av Opera. Den har utvecklats av företaget Vivaldi och släpptes i stabil version i april 2016. Bakom Vivaldi står bland annat Operas medgrundare och förre vd Jon Stephenson von Tetzchner, som blev besviken på de förändringar som gjordes 2003 i webbläsaren Opera. – Se vivaldi.com.

[webbläsare] [ändrad 11 april 2019]

Surfus

surfusden gud som råder över internet och alla de som surfar däruppå. – Surfus avbildas traditionellt med en surfbräda i höger hand och med vänster fot på en dator, vilket symboliserar Surfus fullständiga herravälde över internet. Över vänster axel bär han en optisk fiberkabel, och i bakgrunden skymtas de symboliska böljor som representerar World Wide Web. Nedtill är gudens namn skrivet med stora lättlästa bokstäver.

[internet] [kuriosa] [surf] [ändrad 6 november 2018]

Polaris

kod som gör inläsningen av webbsidor märkbart snabbare. – Enligt under­sök­ningar 2016 minskar Polaris koden för nerladdning av webbsidor med i genomsnitt 34 procent. Enkelt uttryckt gör Polaris att webb­läsaren kan hämta webbsidans komponenter på ett systematiskt sätt så att det blir så få hämtningar som möjligt. Koden läggs in på webbsidan (Polaris är alltså inget tillägg), och kan sedan exekveras av alla webbläsare. – Polaris har ut­veck­lats av forskare på MIT. – Läs mer här.

[webbläsare] [ändrad 19 november 2017]

sociala bokmärken

bokmärken som användare delar med andra i sociala medier. – Sociala bokmärken ger användarna möjlighet att spara, annotera, kommentera och rekommendera bokmärken för eget och andras bruk. Tjänster för sociala bokmärken lagrar själva bokmärket (länken), inte innehållet på sidorna som bokmärkena går till. – En känd tjänst för sociala bokmärken var tidigare Delicious†.

[socialt] [webbläsare] [ändrad 8 februari 2016]