historia

om webbläsare: lista över webbsidor som användaren (eller användarna) har besökt. – Historiken lagras i historiefilen (history file) som webbläsaren lägger upp automatiskt. Den behövs för att användaren ska kunna backa till en nyligen besökt webb­sida. Historiefilen brukar också kunna hjälpa användaren att fylla i webbadressen (URL:en) till tidigare besökta sidor. Historie­filen kan också användas av personer som vill snoka i vilka webbsidor som användaren besöker. Den för­­växlas ibland med kakfilen, som är mer svårtolkad och inte full­­ständig. Användaren kan när som helst radera historie­filen, men då påbörjas en ny. Det brukar också gå att radera enstaka webbadresser i historiefilen. – På engelska: history, på svenska även: historik. – Se också privat surfning, där det också står om historieradering, historiemanipulation och glömske­knapp.

[webbläsare] [ändrad 3 september 2022]