historia

(history) – lista över de webbsidor som användaren av webbläsaren har besökt tidigare. De lagras i historie­filen (history file) som webb­läsaren lägger upp automatiskt. Den behövs för att användaren ska kunna backa till en nyligen besökt webb­sida. – Historie­filen kan också användas av personer som vill snoka i vilka webb­sidor som användaren besöker. Den för­­växlas ibland med kakfilen, som är mer svår­­tolkad och inte full­­ständig. Användaren kan när som helst radera historie­filen. – Se också privat surfning, där det också står om historie­radering och glömske­knapp.