Tails

ett operativsystem för anonym och ospårbar internetkommunikation. –– Tails är avsett att köras från ett USB‑minne för att inte lämna några spår på den dator som det har körts på. Tails levereras med för­in­ställ­da program för anonym och ospårbar kommunikation. Bland annat ingår OpenPGP och OTR för kryptering samt Tor för ospårbar kommunikation. Själva operativsystemet är baserat på Debian, ett utförande av GNU/Linux. –– Se tails.boum.org, där Tails också kan laddas ner gratis. –– Se också Byzantium och Haven samt Satya (under Silentkeys).

[it-säkerhet] [linux] [personlig integritet] [ändrad 3 oktober 2018]