split browser

split browser architecturedelad webbläsararkitektur – konstruktion av webbläsare där en del av det arbete som en webbläsare normalt gör i stället görs av en server. Detta förutsätter att webbläsarens hämtningar av webbsidor går via den servern. Split browser architecture används i Amazons webbläsare Silk.

[webbläsare] [ändrad 16 juni 2016]