alfa

  1. – (alpha) –– alfa­version –– tidig version av ett program som är under utveckling. – En alfa­version testas internt bland ut­veck­larna. Alfa­versionen är komplett, det vill säga har alla funk­tioner som ska finnas i det färdiga programmet, men den är ofta full av fel. Den följs av beta­versionen, sedan av en leverans­klar version, som ibland kallas för omega (sista bokstaven i grekiska alfa­betet) eller för gold master. – Sättet att be­teckna stadier av program­utvecklings­arbetet med grekiska bokstäver infördes av IBM i början av 1960‑talet. Det har före­kommit att versioner efter beta be­tecknas med de följande grekiska bok­stäverna gamma, delta och så vidare, men det är sällsynt;
  2. – se Alpha.

[programmering] [versioner] [ändrad 30 mars 2017]