Authors united

900 amerikanska författare som i augusti 2014 skrev på ett upprop mot Amazon. – Authors united hävdade att Amazon, som redan då var världens största bokförsäljare, avsiktligt missgynnar bokförlag som inte rättar sig efter Amazons krav, och därmed också missgynnar de författare som kommer ut på de förlagen. Ett sådant förlag är amerikanska Hachette (länk). Uppropet publicerades i en hel­sides­annons i New York Times (se länk). – Amazon svarade med ett annat upprop, Readers united (länk).

[bokutgivning] [handel] [kampanjer] [ändrad 21 september 2022]

ticket

  1. arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
  2. nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
  3. – om inloggning: se biljett;
  4. – vanlig betydelse: biljett, som i m‑ticket;
  5. kvitto – det belopp som en kund handlar för vid ett köptillfälle. Ordet ticket i den betydelsen används ofta i e‑handel. ”The average ticket” – den genomsnittliga köpesumman.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 24 mars 2021]

långa svansen

Lång svans: låg nivå men lång varaktighet.

(the long tail) – i ekonomi: försäljning på låg nivå under lång tid, vilket sammanlagt kan ge hög försäljning. – Förutsättningen är att kostnaderna för lager, distribution och marknadsföring är låga. – Uttrycket den långa svansen kom på modet 2004 när tidskriften Wireds dåvarande chefredaktör Chris Anderson skrev om det i en artikel (länk). (Men det var inte Anderson som hittade på uttrycket ”den långa svansen” – se Paretoprincipen.) Chris Anderson gav därefter ut en bok med samma namn (2006) och sedan också The longer long tail (2009). Se också longtail.typepad.com (vilande sedan 2009). – Chris Anderson hävdar att internet har gjort det lönsamt att sälja enligt den långa svansens princip. Exempel på det är postorderföretaget Amazon och auktionssajten eBay. Kostnaderna för marknadsföring och försäljning av varor har, ansåg Anderson, sjunkit så mycket att man kan tjäna pengar på hyllvärmare. – Läs också om drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag.

[handel] [ändrad 7 mars 2022]

demon customer

förlustkund – kund som företaget förlorar pengar på. Det kan vara någon som enbart köper rea­varor (som företaget säljer till under­pris i för­hoppning om att kunderna också ska köpa andra varor till fullt pris), eller en postorder­kund som beställer hem massor med kläder, provar dem hemma och sedan returnerar det mesta.

[handel] [ändrad 10 november 2018]

Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) – ett kontroversiellt men aldrig realiserat handels- och investeringsavtal mellan EU och USA som det förhandlades om med början 2013. Efter att USA 2016 drog sig ur förhandlingarna upphörde de i praktiken, och 2019 förklarade Europeiska unionens råd förhandlingsdirektiven föråldrade (se consilium.europa.eu…). – Motståndare ansåg att det föreslagna avtalet gav storföretag rätt att stämma stater inför domstol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[aldrig realiserat] [avslöjanden] [handel] [politik] [ändrad 23 november 2020]

ASIN

Amazon standard identification number – id‑nummer som postorderföretaget Amazon tilldelar nästan alla produkter som det har i sortimentet. För böcker är ASIN‑numret identiskt med bokens ISBN‑nummer. – Se också ISAN, ISMN, ISRN och ISSN.

[förkortningar på A] [handel] [ändrad 18 oktober 2018]

lägsta lagernivå

den lägsta nivå som mängden av en viss vara får nå i lagret innan man beställer nytt. Fastställs med hänsyn till beräknad förbrukningstakt och hur lång tid det tar från beställning tills att nya beställda varor är på plats. Målet är att det alltid ska finnas tillräckligt av den aktuella varan. – På engelska: par level.

[handel] [ändrad 20 juni 2020]