Transatlantic trade and investment partnership

TTIP – handels- och investering­savtal mellan EU och USA som det förhandlas om sedan 2013. – Mot­­ståndare säger att avtalet ger stor­­företag rätt att stämma stater inför dom­stol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. – Se bloggen ttippen.se. – Jäm­för med Trans-pacific partner­ship (TPP).

Dagens ord: 2013-11-20