Transatlantic trade and investment partnership

(TTIP) – ett kontroversiellt föreslaget handels- och investering­savtal mellan EU och USA som det förhandlas om sedan 2013. Förhandlingarna pågår fortfarande (maj 2018) Mot­­ståndare säger att avtalet ger storföretag rätt att stämma stater inför dom­stol för demo­kratiskt beslutade lagar och för att tvinga fram privatisering. Greenpeace i Nederländerna kom 2017 över det hemliga förslaget till avtal och publicerade det, se denna länk. – Läs också om Trans-pacific partner­ship (TPP).

[avslöjanden] [politik] [ändrad 8 maj 2018]

Dagens ord: 2013-11-20