JEOS

förkortning för Just enough operating system – operativ­system som har anpassats för ett speciellt ändamål genom att allt som inte behövs för just det ända­målet har tagits bort. Det är en allmän beteckning, inte någon specifik produkt. – Men se också Ubuntu JeOS.

[förkortningar på J] [operativsystem] [ändrad 9 augusti 2017]

JPEG

  1. – namn på flera vanliga format för komprimering av digitala bilder. Fil­namnsändelsen är jpg. – JPEG är en hel uppsättning av algoritmer. Den som komprimerar en bild kan välja mellan olika komprimerings­nivåer, beroende på vilken bildkvalitet hon önskar och hur stor bildfilen får vara. – JPEG i den ur­sprung­liga formen är inexakt komprime­ring, det vill säga att när man packar upp en komprimerad bild blir den inte riktigt lika bra som originalet. Med filformatet JPEG 2000, som lanserades 2001, slapp man den nack­­delen. – Det finns flera varianter av JPEG-komprimering, och varje variant finns i sin tur i flera utföranden. En lista över de olika formerna av JPEG finns i Wikipedia;
  2. – Joint photographic expert group, JPEG, den bransch­orga­nisa­tion som fastställer specifikation­erna för jpeg-formatet. – Se jpeg.org.

[bildbehandling] [filformat] [förkortningar på J] [organisationer] [ändrad 9 augusti 2017]