Corba

Common object request broker architecture – standard för komponent­baserad pro­grammering. Målet är att program som är skrivna enligt Corbas regler ska kunna samverka oberoende av operativsystem, hårdvara och nätverkstyp. Centralt i Corba är så kallade orber, objekt­växlar. Corba-standarden utvecklas av OMG, en bransch­organisation för objektorienterad pro­gram­mering. – I början av 2001 lanserade OMG en ”ny strategisk inriktning”, Model Driven Architecture, MDA. Det togs som tecken på att OMG har gett upp hoppet om att Corba ska bli en faktisk bransch­standard. Arbetet med Corba fort­sätter ändå in på 2010-talet. – Läs mer om Corba på omg.org/corba.