Corba

Common object request broker architecture, CORBA – en numera sällan använd standard för komponentbaserad pro­grammering. Målet är att program som är utvecklade enligt Corbas regler ska kunna samverka oberoende av operativsystem, hårdvara och nätverkstyp. Centralt i Corba är så kallade ORB:erobjektväxlar. Corba‑standarden utvecklas inom OMG, en bransch­organisation för objektorienterad pro­gram­mering. – Corba presenterades 1991 och kom i nya versioner 1996 och 2002, men blev aldrig särskilt spritt. Det var ett av flera ansatser på 1990-talet till att bygga in interoperabilitet i program. I början av 2001 lanserade OMG en ”ny strategisk inriktning”, Model driven architecture, MDA (länk). Det togs som tecken på att OMG hade gett upp hoppet om att Corba skulle bli en faktisk branschstandard. Arbetet med Corba har dock fortsatt in på 2010‑talet, och Corba används fortfarande (2020). – Läs mer om Corba på omg.org/corba.

[förkortningar på C] [systemutveckling] [ändrad 28 mars 2020]