innehållshantering

sammanställning, ordning och publicering av text, bilder, ljud och video på webbplatser eller i andra system. Underförstått att detta sker med hjälp av verktyg – innehållshanteringssystem – som underlättar arbetet genom att sköta HTML-kodning och andra tekniska uppgifter automatiskt. Innehållshantering omfattar, beroende på sammanhanget, versionshantering, publiceringsplaner, tidsinställd publicering, skydd mot dubblering av information, taggning, hantering av rättelser och andra ändringar, hantering av kommentarer, borttagning av information och arkivering. – Innehållshantering används på webbplatser men också i andra sammanhang där man hanterar stora mängder dokument för publicering eller för internt bruk, till exempel handböcker och annan teknisk dokumentation. – På engelska: content management.

[webbpublicering] [ändrad 20 januari 2016]