JDBC

(Java database connectivity) – ett programmeringsgränssnitt som hjälper program som är skrivna i Java att samverka med databaser. – JDBC fungerar med de flesta vanliga databashanterare och oavsett operativsystem och dator­typ. JDBC är nära släkt med ODBC, en generell standard för sam­verkan mellan program och databaser. – Läs mer här.

[databaser] [förkortningar på J] [java] [ändrad 29 augusti 2017]