LTE Advanced

(skrivs också LTE-Advanced) – standard för 4g-telefoni som togs i bruk med början i slutet av 2009. Används främst i Europa. Ger bland annat dataöverföring med, som teoretiskt maximum, en gigabit per sekund. – LTE Advanced är en vidareutveckling av LTE, och utformas av organisationen 3GPP för att uppfylla kraven på 4g i specifikationen IMT-Advanced. – Läs mer på 3gpp.org.

[mobilt] [standarder] [ändrad 4 juni 2017]