inomhusnavigering

teknik som hjälper människor och fordon att hitta i stora byggnader. – Det behövs särskild teknik för inomhusnavigering eftersom GPS inte fungerar inomhus. GPS skulle troligen inte heller ha tillräcklig noggrannhet. Tekniska lösningar brukar vara avsedda för smarta mobiler. Lösningarna fungerar så att trådlösa signaler, sända med wi‑fi eller Bluetooth från många små fasta sändare (fyrar, beacons) inomhus hjälper mottagarnas utrustning att räkna ut sin position. – Inomhusnavigering kan användas i köpcentrum, sjukhus och andra stora lokaler. Det kan också användas av robotar och fordon, som truckar. – Se också iBeacon.

[inomhusnavigering] [ändrad 16 september 2022]

Wi-fi positioning system

(WPS) – ett positions­bestäm­nings­system som använder information från wi‑fi‑basstationer för att fastställa var en bärbar dator eller mobiltele­fon finns. WPS fungerar även där man inte kan använda GPS, till exempel inomhus. – Systemet har utvecklats av företaget Skyhook Wireless (skyhook.com). Det bygger på en databas över wi‑fi‑basstationer i USA och Kanada och var de finns. Användaren installerar ett program på sin dator eller mobiltelefon och kan sedan få reda på sin posi­tion genom att sända informa­tion om näraliggande wi‑fi‑basstationer till Skyhook. Wi‑fi‑basstationerna identifieras av sina MAC‑adresser. Avståndet fastställs genom mätning och jämförelse av signalstyrkan från basstationerna (trilaterering). Systemet har kritiserats för att det hotar den personliga integriteten. – Jämför med Assisted GPS.

[geo] [wi-fi] [ändrad 20 juli 2015]

Tango

Project TangoGoogles projekt för utveckling av en surfplatta och smart mobil med 3d-sen­sorer. En tillämpning av tekniken är inom­hus­navi­ge­ring. – Sensorerna ska kunna bygga upp en modell av världen omkring dem i realtid medan man använder dem. De ska alltså kunna kompensera i realtid för sina egna rörelser, samtidigt som de mäter avståndet till punkter i rummet omkring. Ett tänkbart användningsområde är att hjälpa blinda och synskadade att orientera sig. – I början av 2014 levererades 200 exemplar av Project Tangos mobiltele­fon till utveck­lare, och i juni 2014 visade Google en version av surf­plattan för utveck­lare. Den första kom­mer­si­ella mobiltelefonen med Tango-teknik blev Lenovos Phab2 Pro (länk), som visades upp i juni 2016 och senare tycks ha lagts ner. – Läs mer och se en video på Googles webb­sidor (länk, arkiverad).

[3d] [ändrad 1 mars 2018]

OpenShoe

dator i ett skoinlägg, avsett för positions­­­bestäm­ning. Alltså ett slags kropps­­buren dator. – OpenShoe ska kunna användas i många sammanhang, till exempel för att hålla reda på var räddningspersonal befinner sig, för att se om gamla människor behöver hjälp och för att studera hur människor med stabilitetsproblem går. Eftersom OpenShoe ska användas inomhus går det inte att använda GPS, och eftersom den ska kunna användas i rökfyllda och brinnande byggnader går det inte heller att använda vanliga tekniker för inomhusnavigering. Skoinlägget registrerar därför bärarens rörelser genom tröghetsnavigering, och överför informationen tråd­­löst till en dator. – Openshoe är ett projekt som drevs med början 2011 i samarbete mellan Indien och svenska universitet, bland annat KTH. – Se openshoe.org (kan vara långsam).

[inomhusnavigering] [ändrad 26 januari 2021]

iBeacon

ett system i Apples iPhone för kommunikation med fasta sändare (beacons – fyrar) på några meters håll. – Syftet är att besökare i butiker och andra lokaler ska kunna identifieras auto­­mat och få erbjudanden eller annan information när de går förbi. Det ska också kunna användas för inomhusnavige­ring. – iBeacon lanserades 2013 i version 7 av iOS. Det bygger på dataöverföringstekniken Blue­tooth low energy. Det har också beskrivits som en konkurrent till NFC. – Se Apples webbsidor.

[inomhusnavigering] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 29 augusti 2020]