iBeacon

system i Apples iPhone för kommunikation med fasta sändare (beacons, fyrar) på några meters håll. – Syftet är att besökare i butiker och andra lokaler ska kunna identifieras auto­­matiskt och få erbjudanden eller annan in­formation när de går förbi. Det ska också kunna användas för inom­hus­navi­ge­ring. –I beacon lanserades 2013 i version 7 av iOS. Det bygger på data­över­­förings­­tekniken Blue­tooth low energy. Det har också be­skrivits som en kon­kurrent till NFC. – Se Apples webbsidor.

[inomhusnavigering] [marknadsföring] [trådlöst] [ändrad 5 juni 2017]

Dagens ord: 2015-01-09