Assisted GPS

eller A-GPS – ett system som hjälper mobiltelefoner att fastställa sin position när GPS inte fungerar. Då får telefonen i stället motsvarande informa­tion helt eller delvis från mobilnätets basstationer. – Assisted GPS är sedan länge inbyggt i mobiltelefoner, och används, förutom av telefonens användare, av räddningstjänster och andra för att lokalisera telefonen. – Svårigheter att få data från GPS‑satelliterna beror på att mottagaren måste ha klar sikt till himlen. Moln är inget hinder, men tät skog och höga berg kan blockera signalen helt eller delvis, och man kan inte använda GPS under tak. GPS är också rätt långsamt. Under goda förhållanden kan det ta en halv minut eller mer för GPS‑mottagaren att räkna ut sin position, men med dålig mottagning kan det ta tio minuter eller mer. Assisted GPS kan däremot bestämma mottagarens position på några sekunder. – Systemet bygger på ett system av servrar som är anslutet till mobilnätets basstationer. Servrarna hämtar information från GPS‑satelliterna och vidarebefordrar dem till telefoner med Assisted GPS. Basstationerna har fri sikt till satelliterna och flyttar sig inte, vilket underlättar beräkningarna. Servrarna kan också avlasta mobiltelefonen genom att göra större delen av beräkningarna. – Assisted GPS kallas också för Augmented GPS. – Läs också om Wi‑fi positioning system.

[samhällsskydd] [utomhusnavigering] [ändrad 21 januari 2021]