Assisted GPS

eller A-GPS – system som hjälper mobil­tele­foner att fast­ställa sin posi­tion när GPS inte fungerar. Då får tele­fonen i stället mot­sva­rande infor­ma­tion helt eller delvis från mobil­nätets bas­sta­tioner. – Assisted GPS är sedan länge inbyggt i mobil­tele­foner, och används, förutom av tele­fonens använd­are, av räddnings­tjänster och andra för att loka­l­isera tele­fonen. – Svårig­heter att få data från GPS-satel­literna beror på att mot­tagaren måste ha klar sikt till himlen. Moln är inget hinder, men tät skog och höga berg kan blockera signalen helt eller delvis, och man kan inte använda GPS under tak. GPS är också rätt lång­samt. Under goda förhållanden kan det ta en halv minut eller mer för GPS‑mottagaren att räkna ut sin position, men med dålig mottagning kan det ta tio minuter eller mer. Assisted GPS kan däremot bestämma mottagarens position på några sekunder. – Sys­temet bygger på ett system av servrar som är anslutet till mobil­nätets bas­stationer. Servrarna hämtar information från GPS-satel­literna och vidarebefordrar dem till telefoner med Assisted GPS. Bas­sta­tion­erna har fri sikt till satelliterna och flyttar sig inte, vilket underlättar be­räk­ning­arna. Servrarna kan också avlasta mobil­tele­fonen genom att göra större delen av beräkningarna. – Läs också om Wi‑fi positioning system.

[samhällsskydd] [utomhusnavigering] [ändrad 23 juni 2017]