Tango

Project TangoGoogles projekt för utveckling av en surfplatta och smart mobil med 3d-sen­sorer. En tillämpning av tekniken är inom­hus­navi­ge­ring. – Sensorerna ska kunna bygga upp en modell av världen omkring dem i realtid medan man använder dem. De ska alltså kunna kompensera i realtid för sina egna rörelser, samtidigt som de mäter avståndet till punkter i rummet omkring. Ett tänkbart användningsområde är att hjälpa blinda och synskadade att orientera sig. – I början av 2014 levererades 200 exemplar av Project Tangos mobiltele­fon till utveck­lare, och i juni 2014 visade Google en version av surf­plattan för utveck­lare. Den första kom­mer­si­ella mobiltelefonen med Tango-teknik blev Lenovos Phab2 Pro (länk), som visades upp i juni 2016 och senare tycks ha lagts ner. – Läs mer och se en video på Googles webb­sidor (länk, arkiverad).

[3d] [ändrad 1 mars 2018]

Dagens ord: 2014-07-20