Wi-fi positioning system

(WPS) – ett positions­bestäm­nings­system som använder information från wi‑fi‑basstationer för att fastställa var en bärbar dator eller mobiltele­fon finns. WPS fungerar även där man inte kan använda GPS, till exempel inomhus. – Systemet har utvecklats av företaget Skyhook Wireless (skyhook.com). Det bygger på en databas över wi‑fi‑basstationer i USA och Kanada och var de finns. Användaren installerar ett program på sin dator eller mobiltelefon och kan sedan få reda på sin posi­tion genom att sända informa­tion om näraliggande wi‑fi‑basstationer till Skyhook. Wi‑fi‑basstationerna identifieras av sina MAC‑adresser. Avståndet fastställs genom mätning och jämförelse av signalstyrkan från basstationerna (trilaterering). Systemet har kritiserats för att det hotar den personliga integriteten. – Jämför med Assisted GPS.

[geo] [wi-fi] [ändrad 20 juli 2015]