Ezrf

tidigare: en programsvit för övervakning och styrning av trådlösa nätverk. Ezrf utvecklades och såldes av det amerikanska företaget Meru, som 2015 köptes av Fortinet (se här). Fortinet har integrerat Ezrf i sina egna produkter och ger support till Merus kunder, men använder inte längre varumärket. – Stavades ibland E[z]RF.

[trådlöst] [uppköpt] [ändrad 13 januari 2020]

Dyn

Oracle Dyn – ett amerikanskt företag som sköter prestanda och säkerhet på internet åt andra företag. Dyn utsattes i oktober 2016 för en distribuerad överbelastnings­attack (DDoS-attack) som ledde till att flera stora företags och myndigheters webbsidor blev oåtkomliga. (Deras webbservrar påverkades inte, men det gick inte att nå dem.) Bland annat drabbades Netflix, Spotify och Twitter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dyn köptes 2016 av Oracle. – Se Oracles webbsidor.

[attacker] [företag] [uppköpt] [ändrad 3 september 2020]

Technorati

  1. tidigare: en sökmotor för bloggar, utvecklad av David Sifry (sifry.com), lanserad 2008. – Tech­no­rati indexerade många miljoner bloggar och presenterade resultaten med de färskaste inläggen överst. Första året indexerade Technorati bloggar på många språk, men från 2009 bara engelskspråkiga bloggar. 2014 slutade Technorati att indexera även engelskspråkiga bloggar och gick då över till att mäkla annonser till bloggar. David Sifrys Technorati köptes 2016 av Synacor (länk) för tre miljoner dollar;
  2. – tidigare också: namn på en annonseringsplattform för bloggar, använt 2014–2016. Den hjälper bloggare att hitta annonsörer. – Se technorati.com (nu: synacor.com);

– Ordet: ett av flera ord som slutar på -rati som i literati.

[bloggar] [namnbyte] [ord på -rati] [uppköpt] [ändrad 4 februari 2023]

Tandem

  1. Tandem Computers Inc – ett uppköpt företag som tillverkadee driftsäkra minidatorer, grundat 1974, köpt 1997 av Compaq†, sedan 2002 del av Hewlett-Packard† (numera HPE). Varumärket Tandem används inte längre. – HPE marknadsför vidareutvecklade Tandemprodukter under varumärket HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var konstruerade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor;
  2. – ett företag som utvecklar teknik för videokonferenser – se tandem.chat;

– Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder till sist, äntligen, men som långt senare fick betydelsen två i rad.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 6 februari 2022]