Dyn

Oracle Dyn – ett amerikanskt företag som sköter prestanda och säkerhet på internet åt andra företag. Dyn utsattes i oktober 2016 för en distribuerad överbelastnings­attack (DDoS-attack) som ledde till att flera stora företags och myndigheters webbsidor blev oåtkomliga. (Deras webbservrar påverkades inte, men det gick inte att nå dem.) Bland annat drabbades Netflix, Spotify och Twitter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Dyn köptes 2016 av Oracle. – Se Oracles webbsidor.

[attacker] [företag] [uppköpt] [ändrad 3 september 2020]