deep tech

eller deeptech – avancerad och potentiellt omvälvande ny teknik. Till exempel artificiell intelligens, robot, biovetenskaper, nya material, kvantdatorer. Sådant som är avsett för konsumenter brukar inte räknas. Deep tech companies är nya företag som satsar på sådant. – Motsatsen kallas för shallow tech eller shallowtech – välkänd och relativt enkel teknik.

[företagstyper] [innovation och produktion] [ord på tech] [ändrad 4 maj 2023]

Dagens ord: 2020-10-04