data fabric

datastruktur, datanätverk – beteckning på samordnad hantering av en organisations data, oavsett var de finns. – Data kan finnas på organisationens egna servrar, i molnet eller i den så kallade kanten. Data fabric är en term som myntats av Gartner (se länk) för att beskriva metoder för att göra alla data i organisationen tillgängliga och sökbara på samma sätt. – Se också fabric.

[data] [it-system] [30 mars 2023]

Dagens ord: 2023-04-04