observerbarhet

möjlighet att bedöma ett systems inre tillstånd. – Det görs med ledning av de data som systemet producerar. Syftet är att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt. – På engelska: observability, på svenska också: observabilitet.

[driftsäkerhet] [it-system] [25 april 2022]

five-nine

99,999 (fem nior) – hög tillgänglighet, hög tillförlitlighet. – 99,999 procents tillgänglighet betyder att tjänsten eller funktionen inte är tillgänglig i 5 minuter och 24 sekunder under ett helt år. – Skrivs också 5-9.

[drift] [11 februari 2022]

KTLO

Keeping the lights on – ironiskt om att se till att it-systemet fungerar som det ska, men inte göra mer. Det görs inga satsningar på ny teknik eller andra förändringar. – Man talar också på svenska om att släcka bränder, vilket betyder att man löser akuta problem, men inte gör något som förebygger problem.

[förkortningar på K] [it-system] [19 november 2021]

driftsättning

flytt av ett utvecklat system till den it-miljö där det ska användas. Det kan vara ett helt nytt system eller en uppgradering. Driftsättning omfattar, före flytten, testning av systemet, ofta inte bara i testmiljö (hos utvecklaren) utan också dessutom i en verifieringsmiljö, som är så lik produktionsmiljön som möjligt, och som ofta finns hos beställaren. Driftsättningen ska också planeras och ledas. Det kan vara en tidskrävande process som kräver att beställarens hela system stängs av helt eller delvis under en tid.  – På engelska: placing in service, commissioning, deployment. – Man skiljer ibland mellan driftsättning och produktionssättning. Driftsättning är då antingen stadiet före produktionssättning eller ett övergripande begrepp som omfattar produktionssättning. Produktionssättningen omfattar alla de anslutningar och inställningar som måste göras för att det nya systemet ska fungera i produktionsmiljön.

[systemutveckling] [14 juni 2019]

Meltdown

  1. – en sårbarhet som finns i processorer från Intel och ARM. Den blev känd i januari 2018, samtidigt som Spectre, och bedöms som potentiellt mycket allvarlig. Sårbarheten ger en angripare möjlighet att kringgå hårdvarans säkerhetssystem och komma åt information som annars skulle vara skyddad mot obehörig avläsning. Eventuellt har felet funnits i Intelprocessorer sedan 1995. Sårbarheten kan drabba datorer med operativsystemen macOS, iOS och Windows samt dessutom många utföranden av Linux. Det uppges dock att det, när Meltdown upptäcktes, inte fanns några kända fall där angripare faktiskt hade utnyttjat sårbarheten. De berörda företagen har tagit fram kod som blockerar Meltdown, men den koden uppges försämra datorernas prestanda med 5—30 procent. – Se meltdownattack.com och en rapport från Googles Project Zero samt artiklar i TechWorld;
  2. – se härdsmälta.

[drift] [processorer] [sårbarheter] [ändrad 12 januari 2018]

processbild

  1. process image – en exakt avbild av en process tillstånd vid ett visst ögonblick. (Varje program som körs i en dator består av en eller flera processer.) Processbilder skapas vid multikörning varje gång operativsystemet lämnar en process för att köra en annan. Det är nödvändigt för att operativsystemet ska kunna komma tillbaka till processen och fortsätta där den slutade. – Ordet används ibland också om den körbara form av ett program som läses in i minnet när programmet laddas. – Jämför med ögonblicksbild (snapshot);
  2. – diagram som åskådliggör en process, processdiagram. Kallas på engelska process chart, process flowchart, process image.

[drift] [programmering] [ändrad 14 januari 2020]

logging-as-a-service

förkortat LaaS – centraliserat system för insamling av loggfiler från it‑system. Loggfilerna kan komma från persondatorer, mobiltelefoner, servrar, nätverksutrustning eller program. De insamlade loggarna vidarebefordras till program som har till uppgift att övervaka driften och upptäcka avvikelser som tyder på tekniska fel, brott mot it‑policyn eller försök till dataintrång. Loggarna konverteras vid behov före överföringen till ett lämpligt format.

[drift] [it-säkerhet] [ord på as-a-service] [ändrad 15 oktober 2019]

provdrift

(pilot test, pilot operation, trial operation) – användning av ett tekniskt system i praktisk drift, men vanligtvis i begränsad omfattning, i syfte att se hur bra det fungerar. Man har alltså inte bestämt sig för att använda systemet i full skala, i varje fall inte i befintligt skick. – Talar man i stället om provkörning (trial run) brukar man mena en relativt kortvarig testning, vanligtvis inte i driftsmiljö.

[drift] [testning] [ändrad 29 maj 2020]