härdsmälta

(meltdown) – det att ett datornät helt slutar att fungera på grund av för mycket trafik. Det beror vanligen på tekniskt fel eller sabotage. Vid normal hög belastning händer nämligen inget värre än att trafiken går långsammare. – Se broadcast storm och överbelastningsattack. – Orsaken till härd­smälta kan vara ett slags paket som kallas för tjernobyl­paket.

[it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 27 mars 2018]