logging-as-a-service

förkortat LaaS – centraliserat system för insamling av loggfiler från it‑system. Loggfilerna kan komma från persondatorer, mobiltelefoner, servrar, nätverksutrustning eller program. De insamlade loggarna vidarebefordras till program som har till uppgift att övervaka driften och upptäcka avvikelser som tyder på tekniska fel, brott mot it‑policyn eller försök till dataintrång. Loggarna konverteras vid behov före överföringen till ett lämpligt format.

[drift] [it-säkerhet] [ord på as-a-service] [ändrad 15 oktober 2019]