Google file system

GFSGoogles filsystem, utvecklat för att hantera Googles index, som är spritt på tusentals geografiskt spridda servrar. GFS används också för all annan information som Google lagrar. Det är alltså ett filsystem för det så kallade molnet. – En artikel om GFS, skrivet av systemets upphovsmän, finns att ladda ner från denna sida.

[datalagring] [filer] [molnet] [ändrad 1 november 2017]

FastTrack

  1. – ett nätverk för fildelning på internet, utvecklat på initiativ av Niklas Zennström. Det lanserades 2001. – FastTrack var grunden för programmen Grokster†, LimeWire†, Kazaa† och Morpheus. I praktiken blev det flera nätverk som inte kunde kommunicera med varandra, även om alla byggde på FastTrack. – FastTrack saknar central server, utan bygger på att enskilda användare står i kontakt med varandra över internet. Men vissa användare med kraftfulla datorer blir så kallade supernoder, det vill säga att de fungerar som servrar i delar av nätet. Det gör FastTrack snabbare och ger plats för fler användare jämfört med nät som Gnutella, där alla anslutna datorer är likställda;
  2. – en tjänst från Microsoft för att hjälpa kunder att flytta sina resurser till Microsofts molntjänst Azure. – Se Microsofts webbsidor.

[fildelning] [molnet] [nätverk] [ändrad 11 november 2019]