Gnutella

ett nät för fildelning, det vill säga sökning och utbyte av musikfiler och andra filer direkt mellan användare på internet. – Gnu­tella växte fram som ett alternativ till numera nedlagda Napster†. Skillnaden var att Gnutella saknade central server: alla filer fanns hos användarna. Det juridiska ansvaret för otillåten spridning av musik och annat vilade därför på de enskilda användarna. Gnutella var också utformat för att användarna skulle kunna vara anonyma. – Gnutella utvecklades i början av år 2000 av Justin Frankel (blogg) och Tom Pepper. Namnet anspelade på GNU, eftersom programmet var fri mjukvara. Användningen av Gnutella har minskat så mycket att det 2018 sägs att det är nerlagt, men nätverkets natur gör att det inte går att stänga av det: vem som vill kan ladda ner en Gnutellaklient och leta på nätet efter andra användare. –Det finns ingen officiell webbsida för Gnutella, men mer information finns på Sourceforge (brukar fungera, trots eventuell överstrykning). – Gnutella2 är eller var ett liknande nätverk, men det var ingen uppgradering av Gnutella. – Läs också om Fasttrack.

[fildelning] [ändrad 22 juli 2018]