Fasttrack

nätverk för fildelning på internet, utvecklat av Niklas Zennström. – Fasttrack var grunden för pro­grammen Grokster, Kazaa och Morpheus. I praktiken har det blivit flera nätverk som inte kan kommunicera med varandra, även om alla bygger på Fasttrack. – Fasttrack saknar en central server, utan bygger på att enskilda användare står i kontakt med varandra över internet. Men vissa användare med kraftfulla datorer blir så kallade supernoder, det vill säga att de fungerar som servrar i delar av nätet. Det gör Fasttrack snabbare och ger plats för fler användare jämfört med nät som Gnutella, där alla anslutna datorer är likställda.