datasuveränitet

  1. – principen att data, i synnerhet personuppgifter, ska hanteras i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller i det land som de kommer ifrån;
  2. – termen kan också syfta på varje lands rätt att bestämma över de data som lagras och behandlas i landet, oavsett varifrån de kommer.

– På engelska: data sovereignty. – Läs också om datahemvist.

[juridik] [personuppgifter] [ändrad 3 juli 2020]