datahemvist

(data residency) – den plats där en datamängd faktiskt finns. Alltså där de fysiska servrar eller andra lagrings­medier som förvarar data­­mängden finns. – Data­hemvist har blivit en aktuell fråga med moln-baserade tjänster. En organisation som använder moln­baserade tjänster vet kanske inte i vilket land dess data förvaras, efter­som en moln­tjänst­operatör kan ha servrar i flera länder. Problemet är att lagar om skydd av person­upp­gifter, kryptering, av­lyss­ning av data­trafik och data­­lagring (be­tydelse 2) är olika i olika länder. Och det är lagen i det land där data­­mängden finns som gäller, inte lagen i operatörens eller kundens hemland. – På engelska också: data sovereignty.

Dagens ord: 2015-09-04