datahemvist

den plats där en datamängd faktiskt finns. Alltså där de fysiska servrar eller andra lagringsmedier som förvarar datamängden finns. – Datahemvist har blivit en aktuell fråga med användningen av moln‑baserade tjänster. En organisation som använder molnbaserade tjänster vet kanske inte i vilket land dess data förvaras, eftersom en molntjänst­operatör kan ha servrar i flera länder och kan flytta data mellan servrar i olika länder. Problemet är att lagar om skydd av personuppgifter, kryptering, avlyssning av data­trafik och datalagring (betydelse 2) är olika i olika länder. Och det är lagen i det land där datamängden finns som gäller, inte lagen i operatörens eller kundens hemland. När det gäller skydd av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det den personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, oavsett var detta sker.   – På engelska: data residency. – Se också datasuveränitet.

[datalagring] [molnet] [ändrad 3 juli 2020]

Dagens ord: 2015-09-04