supernod

(supernode) – nod som vidarebefordrar meddelanden i vissa de­cen­tral­i­se­rade nät. De fungerar som ett slags hubbar. ”Vanliga” noder i sådana nät kan sända och ta emot meddelanden, men de kan inte vidarebefordra meddelanden från andra noder till andra noder. Varje ”vanlig” nod är i stället direkt an­sluten till en supernod som tar emot meddelanden och skickar dem vidare. Detta är en nödvändig lösning eftersom en supernod måste ha en fast IP-adress, vilket många datorer inte har. – Systemet med supernoder an­vänds bland annat i Skype och Kazaa. Nät med supernoder brukar räknas som P2P, men det finns delade meningar om det. – En tek­nisk förklaring från Skype finns som pdf‑fil här.

[datakommunikation] [ändrad 23 maj 2017]