supernod

nod som vidarebefordrar meddelanden i en del decentraliserade nät. – Supernodar fungerar som ett slags hubbar. ”Vanliga” noder i sådana nät kan sända och ta emot meddelanden, men de kan inte vidarebefordra meddelanden från andra noder till andra noder. Varje ”vanlig” nod är i stället direkt ansluten till en supernod som tar emot meddelanden och skickar dem vidare. Detta är en nödvändig lösning eftersom en supernod måste ha en fast IP‑adress, vilket många datorer inte har. – Systemet med supernoder an­vänds bland annat i Skype och Kazaa†. Nät med supernoder brukar räknas som P2P, men det finns delade meningar om det. – En teknisk förklaring från Skype finns som pdf‑fil här. – På engelska: supernode.

[nätverk] [ändrad 22 december 2022]