Advanced wireless services

AWS – beteckning på radiofrekvenser som används för mobil kommunikation. Främst för 3g och 4g‑näten. – Beteckningen AWS används när det gäller Nord- och Sydamerika. I USA har AWS‑frekvenser auktionerats ut i flera omgångar av myndig­heten FCC. Omgångarna numreras AWS‑1 till AWS‑4. – Läs mer på FCC:s webbsidor (länk).

[mobilt] [ändrad 6 juni 2017]