Grokster

stoppat program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, video och program mellan an­vändare på inter­net. Groksters webb­sida stängdes i november 2005. Det skedde efter att USA:s högsta dom­stol hade för­klarat att Grokster kunde hållas an­svarigt för att an­vändarna laddade ner tjuv­kopierade filer – the Grokster ruling (se Wikipedia.) – En ny, laglig variant av Grokster planerades under namnet Grokster3g, men pro­jektet tycks vara nerlagt. – Det gamla Grokster var ett klient­program till fil­utbytes­nätet Fast­track. – Se också grok.