Grokster

ett stoppat program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, video och program mellan användare på inter­net. Groksters webb­sida stängdes i november 2005. Det skedde efter att USA:s högsta domstol hade för­klarat att Grokster kunde hållas ansvarigt för att användarna laddade ner upphovsrättsligt skyddade filer – the Grokster ruling (se Wikipedia.) – En ny, laglig variant av Grokster har planerats under namnet Grokster3g, men projektet tycks vara nerlagt. – Det gamla Grokster var ett klientprogram till filutbytesnätet Fast­Track. – Se också grok.

[fildelning] [nerlagt] [upphovsrätt] [ändrad 11 november 2019]