invasion

intrång, dataintrång. – Den engelska termen invasion används i flera amerikanska delstaters lagar om dataintrång. Fullständiga benämningar är computer invasion of privacy och criminal invasion of computer privacy. Lagarna gäller främst obehörig åtkomst till personuppgifter. – I andra sammanhang brukar engelska invasion ha samma betydelse som på svenska.

[dataintrång] [juridik] [15 oktober 2021]

e-postintrång

olovlig användning av någon annans e‑postkonto. – E-postintrång förekommer i brott som vd‑bedrägerier. Att sätta någon annans namn som avsändare på utgående e‑post är relativt enkelt, men e‑postintrång förutsätter också att brottslingen kan logga in på offrets e‑postkonto med användarnamn och lösenord och läsa svaren. – Det förekommer också att brottslingarna lyckas skapa ett nytt e‑postkonto, knutet till ett företag eller myndighet, men med ett påhittat användarnamn. Sådana konton används sedan för bedrägerier, till exempel falska fakturor. Även privatpersoner kan drabbas av e‑postintrång.  – På engelska: email compromise eller business email compromise, BEC.

[e-post] [falsk avsändare] [it-brott] [ändrad 15 juni 2022]

Guccifer

signatur för den rumänska hackaren Marcel Lazăr Lehel. – ”Guccifer” blev känd 2013 då han gjorde dataintrång hos flera högt uppsatta personer i USA och spred informationen som han kom över. Lehel saknar djupare kunskaper om it och arbetade med mycket enkel utrustning. Han är dömd till fängelsestraff i både Rumänien och USA – Guccifer är en sammandragning av varumärket Gucci och Lucifer. – Se också Guccifer 2.0.

[hackare] [signaturer] [ändrad 8 november 2016]

Peace_of_mind

eller bara Peacepseudonym för den person som 2016 bjöd ut miljoner lösenord till LinkedIn, Myspace och Tumblr till försäljning. Försäljningen skedde på TheRealDeal, en marknadsplats på den hemliga delen av webben, Darknet. Det är fortfarande okänt vem Peace_of_mind egentligen är. – Tidskriften Wired fick i juni 2016 en intervju med en person som påstod sig vara Peace_of_mind, men fick inga bevis för att det verkligen var rätt person.

[dataläckor] [hackare] [it-brott] [mörka webben] [pseudonymer] [ändrad 4 september 2019]

Love, Lauri

(1985) – en finsk-brittisk hackare som 20132018 hotades av utlämning från Storbritannien till USA. – Lauri Love greps 2013 av brittisk polis, anklagad av USA för att ha deltagit i stora dataintrång mot rymdflygstyrelsen NASA, amerikanska armén och amerikanska centralbanken Federal reserve. Det påstods att Lauri Love ingick i gruppen Anonymous. Han släpptes snabbt och har inte åtalats för något i Storbritannien. Däremot begärde USA Lauri Love utlämnad. I USA riskerade han ett långt fängelsestraff, men begäran om utlämning avslogs i februari 2018 av Storbritanniens högsta domstol. – Lauri Loves datorer och mobiltelefoner togs i beslag när han häktades. Brittiska polisen har vägrat att lämna tillbaka dem om inte Love ger dem krypterings­nycklar som ska överlämnas till USA så att amerikansk polis kan gå igenom innehållet på datorerna. Love har vägrat. I maj 2016 beslöt en domare att Love inte behöver lämna ut krypteringsnycklarna. I februari 2018 fastställde en brittisk domare att Love inte kunde utlämnas till USA på grund av hans hälsotillstånd. USA har kommit med förslag om hur Love ska kunna utlämnas till USA utan att hans hälsotillstånd försämras. 2018 drog USA tillbaka begäran om utlämning. – Se kampanjsidan freelauri.com.

[hackare] [personer] [ändrad 7 februari 2022]

smygavläsning

(på engelska skimming, försvenskat till skimning, även: kortskimning) – olovlig avläsning av de data som överförs vid trådlös betalning med kontokort. Det görs i syfte att begå kontokortsbedrägeri. (Se NFC och blippa.) Från början står skimming för olovlig avläsning av informationen på kontokorts magnetremsa. Det räknas i lagen som datorbedräg­eri. – Engelska to skim kan också betyda att skumma igenom text, att skumma mjölk (eller andra vätskor), även: att stjäla ur kassan. – Jäm­för med det lagliga swipe (dra).

[it-säkerhet] [juridik] [ändrad 13 september 2020]

Blackshades

ett infiltrationsprogram som gör att angriparen kan fjärrstyra den angripna datorn. – Angriparen kan sabotera datorn, använda den för angrepp på tredje part eller göra så att datorn inte fungerar. Angriparen kan också begära lösensumma för att göra datorn an­vänd­bar igen (se gisslanattack). – Black­shades är en trojansk häst som fram till maj 2014 fanns att köpa på nätet. Handeln med Blackshades uppges ha dragit in 2,3 miljoner kronor under fyra år. Vid en sam­ordnad razzia i många länder den 19 maj 2014 greps 97 personer som miss­tänktes för att ha varit inblandade i spridningen och använd­ningen av Blackshades. Webb­platsen som sålde Blackshades stängdes. – Redan 2013 greps i Moldavien de två personer, därav en svensk, som påstås vara grundarna av Black­shades. Svensken utlämna­des till USA där han 2015 dömdes till fyra år och nio månaders fängelse för spridning av skadliga program. – Black­shades är också känt som W.32 Shadesrat.

[it-brott] [skadeprogram] [ändrad 9 september 2021]