generalisering

(generalization)generaliseringsfel – mått på hur en algoritm för maskininlärning klarar att bedöma data som algoritmen inte har arbetat med tidigare. Korrekt generalisering eftersträvas; felet ska förstås bli så litet som möjligt. – Ett intressant fenomen är att generaliseringsfelet kan bli större om man tränar algoritmen på mycket stora datamängder. – Uttrycket används också i statistisk analys i liknande betydelse. – Jämför med överanpassning.

[ai] [ändrad 7 september 2018]

inceptionism

Ingen konst för en dator.
Ingen konst för en dator.

en form av bildkonst som görs av datorer. – Inceptionismen har utvecklats på Google. Den kan beskrivas som en omvändning av mönsterigenkänning. – Google (och andra företag) använder en teknik som kallas för djup maskininlärning för att datorer ska lära sig att känna igen olika objekt. Inceptionism innebär att man instruerar datorn att utgå från den information den redan har samlat in för att känna igen ett visst objekt och sedan själv framställa en bild av objektet. En annan variant är att visa bilder för datorn och be den att känna igen mönster i bilden. Programmet förstärker de mönstren och upprepar processen om och om igen. Resultatet blir då ofta närmast hallucinatoriska bilder. Andra bilder som har framställts med inceptionism påminner om konstformer från 1900-talet. – Exempel på bilder framställda med inceptionism finns på denna länk. – Namnet: Inceptionism är uppkallat efter en typ av artificiella neuronnät.

[bildbehandling] [konst och litteratur] [maskininlärning] [ändrad 15 april 2016]

djup maskininlärning

(deep learning, på svenska också djupinlärning) – avancerad typ av maskininlärning. – Skillnaden mot äldre typer av maskininlärning är att med djup maskinlärning är det datorsystemet som själv utvecklar program för att lära sig lösa problem. Tidigare var det människor som skrev program, till exempel artificiella neuronnät, som skulle lära maskinerna att lösa problem av en viss typ. Förutsättningen för att djup maskininlärning ska vara möjligt är att man har tillgång till mycket stora datamängder som datorsystemet kan analysera och öva sig på. Ett syfte är att datorerna ska lära sig att känna igen olika objekt och företeelser. Processen ska till största del vara auto­matisk. – En förebild som forskarna bakom djup maskininlärning ibland hänvisar till är den mänskliga hjärnan. Det mesta som människor kan och vet har ju hjärnan själv upptäckt och kategoriserat, och ingen vet riktigt hur det går till. Djup maskininlärning går inte ut på att imitera hjärnan, men det går ut på att göra något som liknar det som hjärnan gör. – I mitten på 2010‑talet utvecklar många stora it‑företag tekniker för djup maskininlärning. Googles program AlphaGo, som 2016 besegrade världs­mästaren i brädspelet Go, lärde sig spelet genom djup maskin­inlärning. – Läs också om inceptionism och oövervakad inlärning. – Språkligt: Ordet djupinlärning är visserligen smidigare än djup maskininlärning, men om man föredrar djupinlärning för engelska deep learning bör man vara medveten om att det också används i pedagogik i en annan betydelse: motsatsen till ytlig inlärning.

[maskininlärning] [ändrad 27 april 2020]

XiaoIce

en kinesiskspråkig dialogrobot från Microsoft. – XiaoIce körs sedan hösten 2014 bland annat på den kinesiska mikrobloggen Weibo. Den körs också i Japan under namnet Rinna. – XiaoIce lär sig dialog genom att analysera vad som skrivs på mikrobloggarna. Den har hittills inte råkat ut för samma politiska missöden som den nyare, engelskspråkiga varianten Tay. – Namnet: Xiao betyder liten och uttalas ”tjiao”; ice är det engelska ordet. – Se inlägg på Bings blogg: länk. – Se xiaoice.com (på kinesiska).

[bloggar] [dialogrobotar] [språkteknik] [ändrad 5 september 2019]

Tay

en nerlagd dialogrobot från Microsoft. – Tay provkördes på Twitter den 23 mars 2016, men drogs snabbt tillbaka efter att den hade börjat hylla Hitler och förolämpa andra twittrare, särskilt kvinnor. Detta anses bero på en samordnad attack där många personer bombarderade Tay med nazistiska och kvinnoförnedrande tweetar. – Se inlägg på Microsofts blogg. – Tay hade inga egna åsikter eller kunskaper, utan lärde sig genom att analysera och ta efter vad andra skrev på Twitter. Vid ett andra försök den 30 mars 2016 började Tay skriva om olagliga droger, och då stängde Microsoft av Tay för gott. Men i december 2016 introducerade Microsoft chattroboten Zo (zo.ai), nerlagd 2019. – Läs också om XiaoIce.

[dialogrobotar] [maskininlärning] [nerlagt] [ändrad 8 februari 2021]

Eyeriss

en experimentell kraftfull processor för mobiltelefoner, utvecklad på MIT. – Eyeriss är gjord för att kunna lösa avancerade problem inom maskininlärning och annan artificiell intelligens. Den ska till exempel kunna användas i självkörande bilar. Samtidigt är den strömsnål för att kunna användas i mobil utrustning. Den har 168 kärnor (betydelse 2), och var och en av dem har eget minne. Eyeriss blev känd i februari 2016. – Läs mer på MIT:s webbsidor (länk).

[ai] [experimentell teknik] [maskininlärning] [mobilt] [processorer] [ändrad 19 november 2017]