överanpassning

i maskininlärning: det att en algoritm som har utvecklats med maskininlärning alltför precist speglar just de data som den har tränats på. Den återskapar den datamängd som den har tränats på i stället för att generera en modell som nya data kan passas in i. En kurva som avbildar en överanpassad modell kommer att ha ojämnheter och andra avvikelser, medan en bra modell genererar en rak eller mjuk kurva. – På engelska: overfitting. – Jämför med generalisering.

[ai] [ändrad 7 september 2018]

Dagens ord: 2020-07-29