generalisering

(generalization)generaliseringsfel – mått på hur en algoritm för maskininlärning klarar att bedöma data som algoritmen inte har arbetat med tidigare. Korrekt generalisering eftersträvas; felet ska förstås bli så litet som möjligt. – Ett intressant fenomen är att generaliseringsfelet kan bli större om man tränar algoritmen på mycket stora datamängder. – Uttrycket används också i statistisk analys i liknande betydelse. – Jämför med överanpassning.

[ai] [ändrad 7 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-07