UMA

unlicensed mobile access – möjlighet att ringa med mobiltelefon genom trådlösa nätverk som wi‑fi och Bluetooth. – Med UMA använder mobiltelefonen trådlösa nätverk där det går, men den kopplar automatiskt över till mobilnätet när det behövs. Ordet unlicensed syftar på de oreglerade radiofrekvenserna som används av Bluetooth och wi‑fi. – UMA Technology ingår sedan 2005 i 3GPP och har döpts om till GAN, generic access network, men förkortningen UMA förekommer fortfarande.  – Se denna länk. – Läs också om IMS (IP multimedia subsystem).

[förkortningar på U] [mobilt] [trådlöst] [ändrad 7 juli 2019]