språkteknik

datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­teknik ingår sådant som generativt språk, maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora textmassor. Grunden är att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har framställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälpmedel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknik (eller språkteknologi) är en tillämpning av datalingvistik. – På engelska: natural language processing.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 8 februari 2023]