datalingvistik

språkvetenskap (lingvistik) med användning av datorer för analys och generering av mänskligt språk (naturligt språk, betydelse 1). Dator­teknik ger forskare möjlig­het att gå igenom stora mängder text eller talat språk för att upp­täcka mönster, regler och tendenser i språket. Datorteknik används också för att fram­ställa språkliga yttranden, till exempel i maskinöversättning eller i form av syntetiskt tal (talsyntes). Tillämpad data­lingvistik kallas för språk­teknologi. – Se till exempel ordstamsigenkänning. – På engelska: computational linguistics.

[språkteknik] [ändrad 8 augusti 2017]