datalingvistik

språkvetenskap (lingvistik) med användning av datorprogram för analys och generering av mänskligt språk. – (Se naturligt språk, betydelse 1). Datalingvistik bygger på att datorteknik ger forskare möjlig­het att gå igenom stora mängder text eller talat språk för att upp­täcka mönster, regler och tendenser i språket. Datorteknik används också för att framställa språkliga yttranden, till exempel i maskinöversättning eller i form av syntetiskt tal (talsyntes). Utveckling av teknik för data­lingvistik kallas för språkteknik. – Se till exempel ordstamsigenkänning. – På engelska: computational linguistics.

[språkteknik] [ändrad 22 september 2021]