Facebook M

nerlagd experimentell digital hjälpreda som kunde användas med Facebook Mes­sen­ger. – Face­book M skulle självständigt kunna boka tider, köpa presenter och leta infor­ma­tion. – Facebook M påminde om Apples Siri och Microsofts Cortana, men skilde sig från dem genom att mänskliga assistenter hjälpte program­men när det behövdes. Ett system för maskininlär­ning följde de mänskliga assistent­ernas arbete, och skulle kunna lära av det. – Facebook M testades först i San Francisco‑området med början i augusti 2015, och var bara tillgängligt för en begränsad grupp. I januari 2018 lades projektet ner. Tjänsten var först känd som Moneypenny. – Se Facebooks webb­sidor (inaktuellt). – Jämför med Amazon Echo, Soundhounds Hound och med IBM:s Watson samt med Wolfram Alpha.

[maskininlärning] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 10 september 2018]

CalDav

en standard för syn­kroni­sering av kalendrar i datornät. – Alla program och servrar som är anpassade till CalDav kan utbyta uppgifter. – CalDav är en kombination av standardformatet iCalendar för kalenderuppgifter och WebDav‑standarden för gemen­sam redigering av dokument på webben. Namnet står för Calendaring extensions to WebDav. – Standarden lades fram 2003 av Lisa Dusseault (blogg). – CalDav styrs av organisationen Calconnect (länk).

[personliga data] [standarder] [ändrad 24 april 2022]

synkronisering

(synchronization, förkortat sync, på svenska synk) –

  1. – samordning av innehållet på program av liknande slag, till exempel adress­register eller kalendrar. När syn­kroniseringen är avslutad är det samma data på alla de inblandade pro­grammen. (Oftast så att den senast gjorda ändringen gäller, oav­sett vilken enhet den har gjorts på.) – Synkronisering används för att se till att bärbar utrustning (bärbara datorer, mobil­telefoner) har samma data som stationära datorer, eller att webbaserade program inne­håller samma data som fast installerade program. Att synkronisera kallas ofta för att synka, och syn­kronisering kallas för synkning;
  2. – att se till att två klockor visar exakt samma tid; att se till att två processer är sam­ordnade i tid (går i takt). Detta är den ursprungliga betydelsen. I många fall kan det få olyckliga följder ifall den ena av två samordnade händelser felaktigt påstås inträffa före den andra, när den i själva verket inträffar efter den andra (eller omvänt) – se race condition

[drift] [personliga data] [tidmätning] [ändrad 25 juni 2020]

personal information management

(PIM) – hantering av personlig information som kalender, adresser, anteckningar, komihåglista, e-post och bokmärken. Program som kallas för personal information managers brukar ha kalender, adressregister, anteckningar och komihåglista, eventuellt fler program. Sådana program körs ofta på smarta mobiler och kan synkas med program på persondatorer eller på webben. – Det första spridda programmet i genren var Sidekick† på 1980‑talet. På 1990‑talet blev det populärt med handdatorer för personlig information, främst Palm†, som ofta synkades med program på persondatorer. Programtypen har sedan dess flyttat över till mobiltelefoner. – I allmän betydelse handlar personlig informationshantering om konsten att hantera all digital information som vi behöver ha tillgång till för eget bruk.

[personliga data] [ändrad 14 mars 2018]